ទុយ​ មុនីរ៉េត

កាលវិភាគសម្រាប់ណាត់ជួប

 • រៀងរាល់ Sunday, Monday
 • ពីថ្ងៃទី 27 Mar 2018 រហូតដល់ 31 Mar 2020
 • ម៉ោង: 13:00 - 14:00

មធ្យោយទំនាក់ទំនង

Face to Face, Line, Messaging, Viber, WhatsApp

កើតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករ មុនីរ៉េត មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបង ហើយផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅអាយុ១០ឆ្នាំ។ មុនីរ៉េត បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ គណនេយ្យ និងធនាគារ នៅវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដាគណនេយ្យ។​ មុនីរ៉េតមានបទ​ពិសោធន៏​​​ការងារ ទាក់ទង់ផ្នែក ជំនាញសម្របសម្រួល ទីផ្សារ ទំនាក់ទង ចងក្រងបណ្តាញសហគមន៌ ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន ១៣ឆ្នាំ។ She has excellent communication skills and wide experience in deepening the engagement of Civil Society Organisations in aid effectiveness monitoring and social accountability processes. Monireth has worked with hundreds of local NGOs across Cambodia, Government Ministries as well as international development agencies. បច្ចុប្បន្នជាប្រធានគ្រប់គ្រង ការរៀបចំកម្មវិធី របស់ ក្រុមហ៊ុន PMC Inter Co Ltd. កញ្ញា មុនីរ៉េត ចាប់អារម្មណ៏ចង់ចែករំលែក​បទ​ពិសោធន៏​​​ផ្ទាល់​ខ្លួនជូនសិស្សនិស្សិតក្នុង​ការរៀបចំអាជីព និង​ ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ។

ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

  Other Skills:
 • ជំនាញសម្របសម្រួល​
 • ទំនាក់ទង
 • ចងក្រងបណ្តាញសហគមន៌
 • ទីផ្សារ

ប្រវត្តនៃការសិក្សា

 • May 2008 - Aug 2011 : រៀនចប់បរិញ្ញាបត្រ គណនេយ្យ
  វិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា

បទពិសោធន៍អាជីព

 • Apr 2018 - Present : SEA Outreach and Co-Facilitator
  Civil Society Academy

  Communication and networking
 • Mar 2018 - Dec 2018 : ប្រធាន គ្រប់គ្រងការរៀបចំកម្មវិធី
  PMC Inter Co Ltd

 • Jan 2008 - Feb 2018 : អ្នកឯកទេសអភិវឌ្ឍន៍សមាជិកភាព
  អង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជា (CCC)

កិត្តិយស & រង្វាន់

 • Leadership and Team Management - 2017

  Scholarship

ចែកចាយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នេះតាមបណ្ដាញសង្គម

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងទៀតដែលមានជំនាញដូចគ្នា