ទី សម្ផស្សវិច្ឆិកា

កាលវិភាគសម្រាប់ណាត់ជួប

 • រៀងរាល់ Sunday, Monday
 • ពីថ្ងៃទី 01 Jul 2021 រហូតដល់ 01 Jul 2022
 • ម៉ោង: 10:00 - 23:00

មធ្យោយទំនាក់ទំនង

E-mail

ក្រោយបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្ធផ្សាយនៅដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ វិច្ឆិកា បានចូលបម្រើការងារក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប្រមាណជិតបួនឆ្នាំ ដោយធ្វើការជិតស្និតជាមួយមន្ទីរព័ត៌មានខេត្ត ដែលផ្តោតលើការបណ្តុះបណ្តាល និង ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីវិទ្យុក្នុងការផលិតកម្មវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងអភិបាលកិច្ចល្អនិង ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រី។ តាមរយៈបទពិសោធន៍ការងារ វិច្ឆិកា បានទទួលអាហារូបកណ៍សិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី(Australia Award Scholarship) ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសារព័ត៌មាននៅសកលវិទ្យាល័យ RMIT រយៈពេលពីរឆ្នាំ។ ប្រសិនបើប្អូនៗសិស្សនិស្សិតដែលចង់ប្រឹក្សាយោបល់ទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាសិក្សា ឬ ចង់ស្វែងរកព័ត៌មាននិងគន្លឹះសំខាន់ៗ ដើម្បីទទួលបានអាហារូបកណ៍ទាំងនៅក្នុង និងក្រៅប្រទេស សូមទំនាក់ទំនងវិច្ឆិកាសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។

ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ

 • Digital Media
 • Social Media
 • Writing

ប្រវត្តនៃការសិក្សា

 • Feb 2018 - Dec 2019 : Master of Media
  The Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT

 • Oct 2009 - Jul 2013 : A Bachelor's degree of Media Management
  Department of Media and Communication of Royal University of Phnom Penh

បទពិសោធន៍អាជីព

 • Mar 2015 - : Program Producer
  Radio Australia Khmer service in Melbourne, Australia

  To work directly with Radio Australia Khmer Service and insight into Australian workplace and professional media practices including observation of how international projects and operations are managed at ABC ID; how Talkback, Triple J, Regional Radio, Newsroom operate and function within the ABC; and how community and commercial radio stations are run and managed.
 • Jul 2013 - Sep 2016 : Content Support officer
  Australian Broadcasting Corporation International Development (ABC ID)

  Vicheka is involved in coordinating, translating and assisting Content Support Coordinator to provide the knowledge about radio reporting in order to improve the condition of provincial radio focusing on Good Governance for Talkback Program and EVAW ( Ending violence against women)

កិត្តិយស & រង្វាន់

 • Outstanding Digital Story 'EndoTalk' - 2018

  Award
 • Most Marketable Pilot 'Kitty Punchers' - 2018

  Award

ចែកចាយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នេះតាមបណ្ដាញសង្គម

អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្សេងទៀតដែលមានជំនាញដូចគ្នា